Obchodní podmínky

obchodní společnosti
MarcoPolo, s.r.o
se sídlem Šárecká 1063/32, 160 00 Praha 6
identifikační číslo: 26132681
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73050
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mairs.cz nebo www.marcopolo-club.cz

 

V Praze dne 5.1.2016